กิจกรรมคุยเล่น ฝึกภาษากับนักศึกษาต่างชาติจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ นักศึกษา InnoEM และนักศึกษาวิศวกรรมสาขาอื่นที่สนใจ มีโอกาศได้เพื่อนใหม่ที่เป็นนักศึกษาจากประเทศต่างๆ พูดคุย hang out กันในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมกับฝึกภาษาไปในตัว

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/chkO2

ขอบคุณอาจารย์จีระภา สุขแก้ว ที่คอยเป็น Host และเก็บบันทึกภาพกิจกรรมสวยๆ ไว้ให้ได้ดูกัน