เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค

ijatupron@eng.psu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

chinnadit.s@psu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

thanchanok.pr@psu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

bunsom.j@psu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

pranom.p@psu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

tsuppachai@eng.psu.ac.th

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน

sumart.f@psu.ac.th