ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2560

Last Updated on Thursday, 09 March 2017 07:08 Written by Administrator Thursday, 09 March 2017 07:04

Print

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ภาควิชาฯ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน อันจะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี ในการเรียน และการทำงานต่อไป

 

ชมภาพกิจกรรม

 

HostingSSi