รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

วิศวกรรมเครื่องกล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday62
mod_vvisit_counterYesterday160
mod_vvisit_counterThis week520
mod_vvisit_counterThis month3273
mod_vvisit_counterAll771803

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในภาควิชาฯ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
101 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 4445
102 ขอเชิญร่วมงาน ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 3539
103 ประกาศสำหรับนักศึกษาปี 3 Administrator 2957
104 ประกาศนักศึกษาปี 2 Administrator 2895
105 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ QCAD Administrator 3861
106 สัมมนาบุคลากรภาควิชาฯ ประจำปี 2554 Administrator 3762
107 ประกาศวิชาโครงงาน Administrator 4059
108 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 Administrator 4176
109 งานปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 Administrator 4775
110 ประกาศ Administrator 2897
111 งาน “รับขวัญบัณฑิตใหม่ รุ่น 40” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 4930
112 ประกาศผลการสอบกลางภาค วิชาโครงงาน (1/2553) Administrator 3177
113 ประกาศรายวิชา 216-434 Power Plant Engineering Administrator 4057
114 ประกาศรายวิชาโครงงาน (1/2553) Administrator 2554
115 นักศึกษาที่เรียนวิชาโครงงาน 1 และ 2 Administrator 2807
116 วิศวกรรมเครื่องกลพบผู้ปกครองนักศึกษาที่มีสถานะรอพินิจ และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.10 Administrator 4061
117 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปี 1 สน.ตรง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 4856
118 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอประสบการณ์ฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 Administrator 4395
119 ปฐมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 1 สน.ตรง และ นศ.ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 3604
120 สัมนาบุคลากรภาควิชาฯ Administrator 3917

Page 6 of 7

HostingSSi