วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday379
mod_vvisit_counterYesterday393
mod_vvisit_counterThis week2385
mod_vvisit_counterThis month6834
mod_vvisit_counterAll849334

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 ทีมวิจัยไบโอดีเซล ภาควิชาฯ เครื่องกล ร่วมออกรายการโทรทัศน์ “จับตาสถานการณ์” ทางไทยพีบีเอส Administrator 43
2 สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 79
3 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ นศ.ปริญญาโท รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี 2561 Administrator 94
4 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ เครื่องกลเยี่ยมชมโรงงานธีระการช่าง Administrator 81
5 ทีมวิจัยภาควิชาฯ เครื่องกล คว้า 2 รางวัลนานาชาติ Administrator 149
6 ประกวดโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล-เมคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 Administrator 188
7 นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมทำโครงงานกับทีมวิจัยภาควิชาฯ เครื่องกล Administrator 377
8 นักศึกษาวิศวฯ เครื่องกล รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในงาน SER 2018 Administrator 203
9 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น Administrator 224
10 แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ Administrator 197
11 บรรยายพิเศษ เรื่อง Smoke-wire Flow Visualization Technique โดยอาจารย์จากสิงคโปร์ Administrator 244
12 คณะกรรมการสภาวิศวกร ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 241
13 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ภาควิชาฯ เครื่องกล Administrator 246
14 ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Administrator 177
15 นายศุภกิจ เอียดตรง นศ.ปริญญาเอก ภาควิชาฯ เครื่องกล รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี 2561 Administrator 261
16 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช สมนึกและคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 Administrator 203
17 14th TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula Administrator 245
18 แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ Administrator 182
19 ชี้แจงผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน กรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ สกอ. Administrator 184
20 นศ.วิศวฯ เครื่องกล คว้าอันดับ 3 หุ่นยนต์ RoboCup Asia-Pacific 2017 Administrator 302

Page 1 of 9

HostingSSi