วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday307
mod_vvisit_counterYesterday279
mod_vvisit_counterThis week802
mod_vvisit_counterThis month5409
mod_vvisit_counterAll847909

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2558

 

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่  รุ่น 46 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ห้อง ME 110 ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสแสดงความชื่นชมยินดี และฉลองความสำเร็จให้แก่บัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงให้บัณฑิตทุกคนได้พบปะสังสรรค์และแสดงความชื่นชมยินดีต่อกัน สร้างความสัมพันธ์ ผูกพันต่อกันระหว่างบัณฑิตกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยปีการศึกษา 2558 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 133 คน ดังนี้ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์) จำนวน 127 คน วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 5 คน และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 คน

การจบการศึกษาเป็นเพียงก้าวหนึ่งของการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย แต่ยังมีความรู้อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนของความเป็นจริง ขอให้บัณฑิตตั้งใจใฝ่รู้และศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา อย่าท้อถอยกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนจงประสบความสำเร็จ มีความสุขกับการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน มีกำลังใจ กำลังกาย ที่จะทำสิ่งดีๆ คืนโอกาสและสิ่งดีๆ สู่สังคม

ชมภาพกิจกรรมHostingSSi