วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday124
mod_vvisit_counterYesterday443
mod_vvisit_counterThis week836
mod_vvisit_counterThis month8273
mod_vvisit_counterAll830420

ทีมวิจัยภาควิชาฯ เครื่องกล คว้า 2 รางวัลนานาชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 April 2018 06:56 Written by Administrator Monday, 23 April 2018 06:45

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสที่เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยเรื่อง "เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล" สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง MEDALLE D’OR GOLD MEDAL ในงาน “46 th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

2. รางวัล Gold medal และ Special award from Macao ในงาน The International Engineering Invention Innovation Exhibition i-ENVEX 2018 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561

 

Read more: ทีมวิจัยภาควิชาฯ เครื่องกล คว้า 2 รางวัลนานาชาติ

 

ประกวดโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล-เมคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 05 April 2018 04:15 Written by Administrator Thursday, 05 April 2018 04:09

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล-เมคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 (Project Day) ณ ลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือร้นในการจัดการทำชิ้นงานโครงงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทดลอง วิจัย หรือศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้นด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการทำงานจริงของนักศึกษาต่อไป

 

Read more: ประกวดโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล-เมคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560

   

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมทำโครงงานกับทีมวิจัยภาควิชาฯ เครื่องกล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 03 April 2018 06:57 Written by Administrator Tuesday, 03 April 2018 03:24

เมื่อระหว่างวันที่ 19- 30 มีนาคม 2561 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ได้ร่วมฝึกงานและทำโครงงานกับทีมวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ ทีมไบโอดีเซล ทีมหุ่นยนต์ และทีมฟอร์มูล่า โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฯ เครื่องกล ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้

 

Read more: นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมทำโครงงานกับทีมวิจัยภาควิชาฯ เครื่องกล

   

นักศึกษาวิศวฯ เครื่องกล รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในงาน SER 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 27 March 2018 09:04 Written by Administrator Tuesday, 27 March 2018 09:00


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวปิ่นสิริ พลายด้วง และนายศิรวิทย์ เพ็ชรเรือง ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มเครื่องกลและอุตสาหกรรม จากผลงานเรื่อง “การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์การเกษตรแบบ DI ด้วยเชื้อเพลิงผสม Diesel–PFAD-Ethanal 95%” โดยมี ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร และนายนเรศ จินดาเพ็ชร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (SER 2018) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Read more: นักศึกษาวิศวฯ เครื่องกล รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในงาน SER 2018

   
HostingSSi