วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday411
mod_vvisit_counterThis week1022
mod_vvisit_counterThis month6457
mod_vvisit_counterAll807989

อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 February 2018 03:49 Written by Administrator Monday, 19 February 2018 03:30

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง“การเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing)” โดยมี  Asst.Prof.Laksamee Chee  เป็นวิทยากรพิเศษ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 จำนวน 40 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตบทความวิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ผลงาน หรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

 

Read more: อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 

คณะกรรมการสภาวิศวกร ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 February 2018 02:36 Written by Administrator Thursday, 15 February 2018 02:30

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อประชุมร่วมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 

Read more: คณะกรรมการสภาวิศวกร ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

   

กิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ (Big Cleaning Day)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 February 2018 02:30 Written by Administrator Tuesday, 13 February 2018 08:19

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ  (Big Cleaning Day) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกให้มีใจรักความสะอาดเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยในที่เรียนและที่ทำงาน ให้มีความเสียสละ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานที่ และเกิดความภูมิใจในสถาบัน

 

Read more: กิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ (Big Cleaning Day)

   

โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ภาควิชาฯ เครื่องกล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 06:57 Written by Administrator Tuesday, 13 February 2018 06:53

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีครู/ช่าง นำโดย นายประยูร  ด้วงศิริ นายนเรศ  จินดาเพ็ชร์ และนายชินดิษฐ์  สองนาม เป็นวิทยากรและให้การต้อนรับ

 

Read more: โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ภาควิชาฯ เครื่องกล

   
HostingSSi