รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

วิศวกรรมเครื่องกล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday63
mod_vvisit_counterYesterday192
mod_vvisit_counterThis week902
mod_vvisit_counterThis month3655
mod_vvisit_counterAll772184

งาน ม.อ.วิชาการ 60

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 21 September 2017 08:09 Written by Administrator Thursday, 21 September 2017 08:04

เมื่อวันที่ 17 – 18  สิงหาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดงาน ม.อ. วิชาการ ขึ้นโดยมีกิจกรรมการแข่งขัน นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อาทิ การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่  จากชุมนุมโรโบติกส์ และรถฟอร์มูล่า จากชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางส้นเท้า ซึ่งมีนักเรียน คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจ จากโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ เข้าชมและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้ที่สนใจได้รับความรู้  ความเพลิดเพลิน และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Read more: งาน ม.อ.วิชาการ 60

 

PSU & UTHM 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 08:31 Written by Administrator Wednesday, 20 September 2017 07:58

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ประเทศมาเลเซีย  ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา

ในการนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ ในการสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ด้วย

Read more: PSU & UTHM 2017

   

อบรม“การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน” 2560

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 03:09 Written by Administrator Tuesday, 18 July 2017 03:03

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม“การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน แก่กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซล ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีวิทยากรคือ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ อาจารย์กฤช สมนึก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

Read more: อบรม“การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน” 2560

   

โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC2017) รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 June 2017 04:02 Written by Administrator Thursday, 15 June 2017 03:43


จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาระดับภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยในรอบคัดเลือกระดับประเทศ

 

Read more: โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC2017) รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

   
HostingSSi