วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday189
mod_vvisit_counterYesterday300
mod_vvisit_counterThis week2301
mod_vvisit_counterThis month6231
mod_vvisit_counterAll816811

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 16 March 2018 02:27 Written by Administrator Friday, 16 March 2018 02:25

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 Dr. Yoshio Otani Vice President for International affairs เข้าหารือและนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Program และการทำหลักสูตรร่วมกันกับระหว่าง Kanazawa University กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 

Read more: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

 

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 03:01 Written by Administrator Tuesday, 13 March 2018 02:56

อาจารย์นิติพันธุ์  วิทยผดุง

พฤษภาคม พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ณ Otto-von-Guericke

University เมือง Magdeburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง Finite Element Analysis for Structural Design and Evaluation of Wheel Hub Motor with Airgap Winding

(ภาษาไทย:การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของล้อฮับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์)

   

บรรยายพิเศษ เรื่อง Smoke-wire Flow Visualization Technique โดยอาจารย์จากสิงคโปร์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 28 February 2018 08:57 Written by Administrator Wednesday, 28 February 2018 08:51

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Smoke-wire Flow Visualization Technique ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร จากประเทศสิงคโปร์  Prof. Dr. S.H.Winoto ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะในการทำวิจัย และเพิ่มความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ตอบสนองกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางอ้อมให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ซึ่งวิทยากร Prof. Dr. S.H.Winoto ท่านมีประวัติการทำงานดังนี้

Retired from Dept. of Mechanical Engineering, National University of Singapore

Now Adjunct Professor at Faculty of Engineering, Universitas Diponegoro, Tembalang Campus, Semarang 50275, Indonesia

 

Read more: บรรยายพิเศษ เรื่อง Smoke-wire Flow Visualization Technique โดยอาจารย์จากสิงคโปร์

   

อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 February 2018 03:49 Written by Administrator Monday, 19 February 2018 03:30

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง“การเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing)” โดยมี  Asst.Prof.Laksamee Chee  เป็นวิทยากรพิเศษ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 จำนวน 40 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตบทความวิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ผลงาน หรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

 

Read more: อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

   
HostingSSi