สัมนาคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  

 

   

เริ่มสัมมนา ณ. ห้องประชุมมงคลสุข วันที่ 30 เมษายน 2546

 

มื้อเที่ยงร่วมกัน วันที่ 30 เมษายน 2546
 

แยกกลุ่มกันคิดเป้าหมายระยะสั้น กลุ่ม 1 กำลังเคร่งเครียดและจริงจัง
 

 

      กลุ่ม 2 ไม่ยอมแพ้ร่วมด้วยช่วยกัน

กลุ่ม 3 ระดมความคิด แต่ไม่ได้ทะเลาะ

 

    คุยกันต่อที่ อ่าวนางวิลล่าร์รีสอร์ท กระบี่ กระหัวหน้าภาคกล่าวนำ
 

 

สรุปตัวเลขเป้าหมายและ KPI ที่ได้ระดมความคิดกัน

 

กำลังประชุมหารือเรื่องแผนปฏิบัติการ
 

ทุกคนฟังอย่างตั้งใจ

 เสร็จจากประชุมต่างเล็งสระว่ายน้ำเพื่อคลายร้อน
 

ว่ายน้ำคลายร้อน
 

 

วันที่ 2 มุ่งสู่เกาะเพื่อดูสิ่งสวยงามใต้น้ำ

 

พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะ

 

หลังจากลงดูปะการังสาวๆถูกใจเป็นหนักหนา
 

มื้อเที่ยงข้าวห่อด้วยความเหนื่อยและหิว
 

 

ที่ไร่เลย์ มองดูอะไรร่วมกันเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์

ที่ถ้ำพระนาง เดินร่วมทางกัน เราไม่หลงแน่

   

 

อ.เจริญยุทธ : ภาพ : บรรยาย

Copyright 2003. Prince of Songkla University. All rights reserved.