สอบโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2546

 

DSC00469  DSC00470 DSC00472
DSC00473  DSC00475  DSC00477 
DSC00478 DSC00479  DSC00480