งานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ใหม่

DSC00464.jpg (68kb) DSC00465.jpg (77kb) DSC00466.jpg (79kb)
DSC00467.jpg (65kb) DSC00469.jpg (67kb) DSC00471.jpg (74kb)
DSC00472.jpg (60kb) DSC00473.jpg (59kb) DSC00476.jpg (67kb)
DSC00477.jpg (60kb) DSC00479.jpg (55kb) DSC00481.jpg (53kb)
DSC00482.jpg (67kb) DSC00484.jpg (49kb) DSC00485.jpg (76kb)