สัมนาวิชาการเรื่อง "Bi-Concepts on Robotics: Hyper - Redundant Robotic Manipulators and Self - Replication Robots" โดย ดร.จักรกฤษณ์ ศุทรากรณ์


 

นักศึกษารับรางวัลช่างเครื่องเมคาทรอนิกส์


 

แข่งขันรถฮอนด้าประหยัดพลังงาน


 

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาแก่ โรงเรียนวัดกงตาก