รวมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

  

 

               
ค่ายจริยธรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2546
 ที่คณะ

 


อบรมจริยธรรมคุณธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาค

 

อบรมระเบียบและกฎจราจร

วันที่ 22 มิถุนายน 2546
ที่สวนสัตว์สงขลา

 


 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมด้วย
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เขาฟังโทษของยาเสพย์ติดที่ศูนย์บำบัดฯ สงขลา

 

หัวหน้าภาควิชาฯแนะนำนักึกษา ปี 2 ทุกคนตั้งใจฟังอย่างเรียบร้อย

กิจกรรมอื่นๆ
 
การแข่งกีฬาฟุตบอล วันที่ 30 มิถุนายน 2546
 
 
แนะนำ Openoffice ที่คณะฯ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ วันที่ 4 กค. 2546
 

บรรยายพิเศษแก่บุคคลทั่วไป จัดโดยภาควิชาฯ เรื่อง "เขียน Proposal อย่างไรให้ได้ทุน"
โดย รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
วันที่ 11 กค. 2546


 
 
 

Copyright 2003. Prince of Songkla University. All rights reserved.